Balíček prikazovacích spôsobov

September 13, 2013

Pomáham na svet prikazovacím spôsobom, ktorými ešte možno nikto neprikazoval.
Vždycky si to zapíšem na kartičku, a na druhú stranu príkladné použitie vo vete.
Balíček sa stále rozrastá.