Námestie bez ko?a

June 14, 2013

Košice mali námestie s perfektným ko?om. Kô? už je rok pre?, každá vec na námestí za ním smúti, a ni? nie je vymyslené namiesto neho. Preto prinášam dve jednoduché a lacné riešenia.

Comments Off on Námestie bez ko?a

Rozprávka – Najlepší umelec

June 14, 2013

Hovorené slovo – rozprávka o tom, aký by mohol by? najlepší umelec budúcnosti, a ako by mohol pretavi? svoje diela do hláv divákov. Plus vznik a rozvoj telepatie a telepatického umenia.

Comments Off on Rozprávka – Najlepší umelec

Tvorivý podnikate? v Rotterdame

June 13, 2013

Pozrite si video/dokument Tvorivý podnikate? v Rotterdame na Arty?ok.tv

V Rotterdame sú ve?ké lode, zdvíhacie mosty, výškové budovy, plno priemyslu.
A Creative factory.
Unikátne nahromadenie kreatívnych ?udí do budovy, kde lode predtým sypali obilie.

Kreatívnym ?udom pomáhajú rozvíja? biznis, biznisovým ?udom pomáhajú rozvinú? kreativitu. Jeden umelec tam bol vyslaný, aby zistil ako sa tam tá kreativita správa. Ako to robia oni, ako to robí on. A ako by sa to dalo robi?, keby mu oni s tým pomohli.

Comments Off on Tvorivý podnikate? v Rotterdame

Viede? od radosti

June 18, 2010

Záznam z výstavy vo Viedni na Viedenskej Akadémii, boli sme tam štyri dni pred výstavou, a po?as nich som sa snažil zbiera? stavy vybuchujúcej radosti alebo nie?oho podobného, a to som si zaznamenával pomocou hudby-pesni?iek…Tie som potom hral na vernisáži a spätne som si vyvolával tie stavy a koncentroval to asi do 15 minút.

A potom bola druhá, neplánovaná ?as?,
kde som už len tak zahral hudbu všelijakým búchaním a spievaním a plus s materiálom, ?o som mal ponahrávaný za tie 4 dni od radosti,
a už som neskákal, už som len hral,
a skáka? za?al Karel Kunc, ktorý tam tiež vystavoval,
a potom tancoval aj s pneumatikou, ktorú tam vystavoval / ako objekt, na ktorom si môžu ?udia zaskáka? ako na trampolíne /
A to bolo vlastne to splnenie toho, ?o som si vysníval, ako by to mohlo dopadnú?.

Comments Off on Viede? od radosti

Búchanie od radosti

June 18, 2010

Na vernisáži výstavy,
v Galérii AVU,
ktorá mala názov:
dv? – dvoch – dou?
a podtitul:
Co baví dv? ?esky, dva Slováky, dv? Rumunky?
kde vystavovali:
CZ: Daniela Halová, Jana Hoffmanová,
Rumunsko: Julia Morcov, Delia Orman
SK: Viktor Fu?ek, Erik Sikora

Som robil na vernisáži toto:
V tej galérii je taký sklad – kumbál.
V ?om som bol.
A búchal som od radosti.
V hlave som si vyvolával všetky možné radostné predstavy a spomienky,
a búchal som to do tej ve?kej steny kumbálu a do vecí, ?o tam boli.
A mal som tam aj nahrávadlo a repráky,
takže som vždy asi 5 minút búchal,
a potom som to pustil znova, nahraté,
a vyšiel som medzi ?udí a zis?oval som ?i sa to nejak prenáša, alebo som ich presved?oval nech si idú zabúcha? so mnou.
Nakoniec búchalo asi 7 ?udí.

Potom po?as trvania výstavy som tam ešte bol si párkrát zabúcha?.

Comments Off on Búchanie od radosti