Pozvánka na Tešenie

February 17, 2014

Samostatná výstava finalistu Ceny Oskára ?epana 2013 Erika Sikoru TEŠENIE za?ne v piatok, 14.2.2014 o 18:00 hod.,
a potrvá do 9.3.2014. Miestom je OPEN Gallery, na Baštovej 5 v Bratislave.
Výstavu si môžete po?as jej trvania pozrie? denne okrem pondelka, od 14:00 do 19:00 hod.
TEŠENIE JE RADOS?, TEŠBA JE TEŠENIE.

OPEN Gallery Bratislava

Comments Off on Pozvánka na Tešenie

Džumelec: Brutovce

January 21, 2014

Džumelec urobil druhý album.
Tu sa dá vypo?u?:
https://dzumelec.bandcamp.com/album/brutovce
Tu sa dá celý stiahnu?:
http://uloz.to/x5H85m6z/dzumelec-brutovce-zip

Chcel by to by? krajinársky rap.
Krajinkári majú finty ako si vychutna? nejaké dobré miesto a precíti? k?udne aj každú vetvi?ku.
Rapujúci sa vedia teši?, že moja materina dúška je lepšia ako tvoja materina dúška.
O to som ich chcel vyžmýka?.
Tieto popevky nakoniec neospevujú len krajinky, ale menovite aj:
Výlet na Bankov
Jedného ?loveka
Nakreslený obrázok
Dedinu Brutovce
Zážitok s vlámaním sa do vlastnej chaty
Výh?ad na horu Spišskú
U?ite?kinu životnú pravdu od indiánov.

Písal som to v kuchyni, nahrával s basou v kúpe?ni, po?íta?oval v obýva?ke.
Je to instantná hudba, lebo je taká iba vysušená so stopovými prvkami, a až ke? si to zaleješ vlastnými pocitmi, tak sa možno rozvinie.

Recenzia HIS VOICE od: Tomáš Procházka
http://www.hisvoice.cz/clanek_1752_dzumelec-brutovce.htmlComments Off on Džumelec: Brutovce

Mark Ther nato?il môj profil

January 21, 2014

http://artycok.tv/lang/cs-cz/24008/erik-sikora

Comments Off on Mark Ther nato?il môj profil

Výstava Introspektiva vo Fotograf Gallery Praha

January 17, 2014

CELÁ DOKUMENTÁCIA:

http://www.fotografgallery.cz/vystavy/2013/12/erik-sikora/

Videa Erika Sikory (*1986) organicky propojují žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se nám v nich p?edstavuje jako vynalézavý podnikatel, zlepšovatel nebo vychovatel. Provází nás p?es fáze stanovení „problému“, jeho analýzu k návrhu ?ešení. Paradigmatickou roli v jeho tvorb? sehrál soubor videí Tvoridlo (2011). Sikora Tvoridlo charakterizuje jako p?ístroj-nástroj-osobu a vystavuje ho r?znorodým podmínkám a situacím, skrze které se sám otevírá tv?r?í aktivit? a spontánnímu jednání. Tvoridlo jako by pak stálo v pozadí jeho další práce. T?ebaže v nich cílí na ?ešení konkrétn?jších témat, takže bychom ho za to mohli za?ít považovat za angažovaného um?lce, po?ád provádí stejný pr?zkum: co je to kreativita a jakých podob nabývá, když je vystavena podn?t?m z reálného sv?ta.
S kurátorem Ji?ím Ptá?kem se Sikora domluvil na pr??ezové výstav? shrnující jeho práci od dob studií na AVU v Praze do sou?asnosti. Sikora žije ve slovenských Košicích. Letos byl finalistou Ceny Oskara ?epána, slovenské obdoby Ceny Jind?icha Chalupeckého pro um?lce do 35 let.

Comments Off on Výstava Introspektiva vo Fotograf Gallery Praha

Plávajúce kamene – SUVENÍRY

October 28, 2013

V Bratislave v DesignShope Galérie Medium http://cerstvydizajn.sk/ si môžete kúpi? SUVENÍRY z môjho ve?diela Plávajúce kamene, to jest kachli?ky s motívmi Kame?ov plávajúcich v rôznych pekných vodách.
Cena je 7 Euro za kus, a za tú cenu získate nielen cenný dekora?ný prvok do domácnosti, ale aj dobrý pocit z podpory umelca ako takého.

Ke? ste video Plávajúce kamene na výstave Ceny Oskára ?epana nevideli, nezúfajte,
7.11. sa bude premieta? v Košiciach / spolu s predajom kachli?iek / a potom sa ocitne niekde na internete.

Comments Off on Plávajúce kamene – SUVENÍRY