Komprimovaní vierozvestcovia

October 4, 2014

Biela noc v katedrále
Chystáte sa zapojiť do čriedy ľudí putujúcej za umením na Bielej noci v Košiciach? V tom prípade sa určite ocitnete aj vo vnútri Dómu svätej Alžbety. Keď sa dosýta vynadívate na dielo Boh je láska, a stále nebudete mať dosť, odporúčam vám navštíviť kaplnku hneď napravo od oltáru. Uvidíte nový obraz- nový prírastok do výtvarnej výzdoby Dómu svätej Alžbety.

Boh je láska

Viktor Frešo a jeho nepopierateľné tvrdenie

Ak ste Bielu noc nestihli, nezúfajte. Netreba sa už pozerať na nápis Boh je láska, ale ten spomínaný nový obraz tam stále bude.

Pri podrobnejšom preskúmaní si určite všimnete, že ide o motív našich vierozvestcov Cyrila a Metoda zachytený unikátnym spôsobom.

Z histórie
Aby ste si tú unikátnosť vychutnali, je potrebné najprv v krátkosti načrtnúť históriu kresťanského výtvarného umenia. Umelci zobrazujúci náboženské výjavy potrebovali vždy čo najsilnejším spôsobom zasiahnuť diváka a upevniť jeho vieru. Nie náhodou sú preto najvýraznejšie výtvarné diela ľudstva zároveň dielami s náboženskou tematikou.
Už Leonardo da Vinci experimentoval s technikami maľby, napríklad vyvinul a použil špeciálne zmesi farieb, aby mohol namaľovať Poslednú večeru. Nemohol tušiť, že mu tie špeciálne farby poopadávajú. Dôležitá však bola snaha o pokrok.
Kresťanské umenie držalo krok s moderným umením aj v dvadsiatom storočí. Vďaka tomu sme zvyknutí na to, že náboženský obraz môže byť namaľovaný aj v impresionistickom, kubistickom či expresionistickom štýle. Ako príklad sa dá uviesť Cyril a Metod od Ľudovíta Fullu, hraničiaci s abstrakciou.

Ľudovít Fulla - Cyril a Metod

Cyril a Metod hraničiaci s abstrakciou

Náboženský obraz v dobe internetu
Mohlo by sa zdať, že teraz začiatkom dvadsiateho prvého storočia kresťanské umenie nekráča ruku v ruke s dnešným komplikovaným svetom a súčasným umením, napriek tomu sa dajú nájsť výnimky. Ako teda zobraziť náboženský výjav súčasným výtvarným jazykom a zároveň nastaviť zrkadlo dnešnej spoločnosti?

V roku 2012 sa celým ľudstvom prevalil ako vírus jeden náboženský obrázok. Istá babka domaľovala poškodený Ježišov obraz a trochu sa jej to vymklo z rúk. Vďaka sile internetového šírenia je istým spôsobom tento výjav Ecce homo pravdepodobne najslávnejším súčasným náboženským obrazom. Môžeme sa síce smiať, ale babka to namaľovala s dobrým a čistým úmyslom, s láskou a vierou, takže sa nedá poprieť, že ten obraz obsahuje všetko, čo má náboženský obraz obsahovať. A do kostola, kde je obraz umiestnený, to pritiahlo tisíce turistov, čo tiež nie je na zahodenie.

Ecce-homo-Cecilia-Giménez-Elías-García-Martínez-2012

Asi najslávnejší náboženský obrázok súčasnosti

Súčasné náboženstvá určite pochopili, že internet je výborným komunikačným prostriedkom aj na šírenie viery. Dnes si napríklad môže každý stiahnuť akýkoľvek svätý obrázok. Alebo sa chcete dozvedieť niečo o Cyrilovi a Metodovi? Napíšete to do Googlu a môžete študovať a študovať.

Motív Cyrila a Metoda je pre tento región ten najlepší aký môže byť. Doviezli vieru, písmo, kultúru, vzdelanosť. Sú to naozajstní hrdinovia.

Cyril a Metod v Košiciach

Nový obraz v Dóme svätej Alžbety


Výtvarnosť komprimácie a stiahnutosti
Predstavte si, toto všetko dokáže odzrkadľovať nový obraz v dóme svätej Alžbety. Nielen motív slávnych vierozvestcov, ale aj fenomén internetu, sťahovania, život súčasnej spoločnosti. Pozrite sa na ten obraz bližšie, vcíťte sa do neho, všimnite si tváre Cyrila a Metoda. Sú komprimovaní!
Komprimovaní vierozvestcovia

Cyril a Metod sú komprimovaní


Keby autor použil iba obyčajný moderný štýl výtvarnej štylizácie a výraznej farebnosti, nebolo by to nič nové. Ale toto je výzva. Ako zobraziť, že žijeme už konečne v dvadsiatom prvom storočí? Ako by napríklad vyzeralo šírenie vzdelanosti Cyrila a Metoda v súčasnosti? Čo by mohlo byť obrazom šírenia kultúry v dnešnej dobe? Predsa digitálny svet, internet a všetky úskalia s tým spojené!

Slovo komprimácia si možno žiada vysvetlenie. Obraz vierozvestcov je ľudovo povedané „rozmazaný“, alebo „rozpixelovaný“. Tieto javy vznikajú takto: Stiahnete si nejaký pekný obrázok na internete, ale ten je pre potreby rýchleho sťahovania zmenšený – komprimovaný. Keď ho zväčšíte na niekoľko metrov, počítač si musí chýbajúce informácie „domyslieť“. Takže aj keď ho vytlačíte na najkvalitnejších tlačiarňach, a hoci aj na sklo, bude to tam vidieť.

Cyril

Cyril - komprimovaný a ozdobený


Metod

Metod - komprimovaný a ozdobený


Nie je to krásna metafora pre náboženský obraz? Malý obrázok, ktorý má v sebe stlačenú – skomprimovanú veľkú vieru. Vy si to môžete vo vlastnom srdci stiahnuť, uložiť a domyslieť. Chýbajúce pixely viery dosadiť z vlastných životných skúseností. Viera prechádza komprimáciou bez straty kvality!

Vierozvestcovia s 3D originálnymi ozdobami

Vierozvestcovia s 3D originálnymi ozdobami


Spoveď autora článku
Ak sa vám zdá, že tento článok je „ohundraním“ a ironizovaním cudzej námahy, nebudem vám to vyvracať. Avšak verte či neverte, napísal som ho z prebytku nielen úsmevu ale aj lásky k tomu dielu. Ja mám totiž takéto veci rád.
Smejem sa aj z obrazu Ecce homo, ale ho mám tiež normálne obyčajne rád, lebo obsahuje super silnú esenciu ľudskosti.
A keď som prvýkrát uvidel ten obraz v Dóme svätej Alžbety, omráčil ma najprv tou výraznou farebnosťou, potom tou komprimovanosťou, potom nepochopiteľnosťou, potom tými 3D ozdobnými detailami, a potom som nad ním rozmýšľal dni a noci. Bili sa vo mne dve veci. Buď som na neho mohol nadávať, ale to by mi nedalo pokoj, až kým by som nedokázal stvoriť sám lepší náboženský obraz. Alebo som ho mohol začať mať rád, a na to som si potreboval vystavať toto myšlienkové lešenie, ktoré ste si práve prečítali.

Ďakujem
Erik Sikora