*PORTFOLIO A CV SK/EN 2019*

Tu si môžete stiahnuť čerstvučké portfolio v e-mailovej kvalite PDF (3 Mb)
PORTFOLIO ENGLISH, 2019, PDF (3 Mb)

SOME LINKS FROM PORTFOLIO HERE:

Predpovede a popovede, celá prednáška online, 53 minút, 2016

Savohlavo, 02:35, 2016

Som učiteľ aj keď nemusím, pesnička akože protestsong, 02:21, 2016

Vienna landscape pop songs, Krajinárske pesničky z Viedne, 2015
youtube playlist

I love Košice (:), video 2015, 04:56

Imidž Slovenska, predstavenie/performance, Košice 2014
Audio záznam celého predstavenia, 53:20

Jedna pesnička z predstavenia, video, 02:23

Chvej my way, prednáška s pesničkou, 2014,

Chvej my way, iba pesnička, 2014

Zlý umelec na 24 hodín, video 2014, 04:10

Tešenie, video 2014, 10:57

Plávajúce kamene, video 2013, 12 minút

Záchranca zateplenia, video 2013, 03:53

Námestie bez koňa, video 2013, 04:25

Rozprávka o najlepšom umelcovi, audio 2013, 15:53

Tvorivý podnikateľ a fastfood, reportáž z performance, 2013, 12 minút
http://artycok.tv/lang/cs-cz/20335/tvorivy-podnikatelcreative-enterpreneur

Tvorivý podnikateľ v Rotterdame, videodokument, 2013, 24:58
http://artycok.tv/lang/cs-cz/17643/17643

Domáci vodopád, video 2014, 04:54

Tvoridlo na streche, video 2011, 10:45

Tvoridlo naživo v Galerii Pavilon

Výcvik Tvoridla, video 2011, 12:44
(Tvoridlo v mestečku a okolí)