TVORIDLO

Výcvik Tvoridla. „Dostal som meno Cvičiteľ. Lebo cvičím Tvoridlo. Tvoridlo je prístroj-nástroj-osoba. Ja ho šľachtím, aby urobilo v každej situácii to najtvorivejšie čo sa dá.” Vzniklo myšlienkové rozdelenie na dve osoby. Obidve osoby som ja. Tvoridlo bude tvoriť. Cvičiteľ zostavuje jeho výcvik a dáva mu úlohy. Tu sa nachádza všetko, čo chce Tvoridlo zdeliť svetu. Napísal som o tom aj Príbeh Tvoridla, ktorý sa Ti otvorí v PDF, keď klikneš na tento obrázok. POZOR už je naozaj dokončená ! kniha-tvoridlo1

A chronologicky čo sa dialo:

1. Na začiatku bola myšlienka na zvláštnu Navigáciu na výlety:

2. Potom som už úplne vymyslel Tvoridlo, a prvá fáza Výcviku Tvoridla bola v uzavretej Skúšobnej izbe:

K tomu sa viaže aj pokus, ktorý sme potom zanechali, kvôli nespokojnosti, a ten pokus bol, aby Tvoridlo publikovalo svoje tvorivosti na sociálnej sieti: http://www.facebook.com/pages/Tvoridlo/174029749287632

3. Potom sa Tvoridlo a Cvičiteľ presunuli do malého mestečka, kde začali od základov. A dali si aj možnosť výletov:

4. Potom sme skúsili Tvoridlo naživo pred verejnosťou:

5. A potom sme riešili vznešené témy, boli sme pri mori a v rozkvitnutom čerešňovom sade, to je popísané v knihe Tvoridlo.

6. A potom sme chceli urobiť Tvoridlu Skúšku medzi naozajstnými umeleckými dielami, a tak sme ho vpašovali na Prague Biennale. / v knižke to ešte nie je dopísané, ale bude / “Tvoridlo má byť stále čo najtvorivejšie ako sa dá. Tvoridlo dnes môže zobrať zo sebou jedného kamaráta. Tvoridlo dnes zlaďuje tvorivé skutky s pesničkami.

Tu je playlist všetkých pesničiek, ku ktorým Tvoridlo skúšalo na streche hľadať harmonizujúce tvorivé skutky.

7. Tvoridlo 31.5 ráno predstúpi pred odbornú komisiu, ukážeme celý Výcvik, a Tvoridlo urobí na ukážku tvorivé skutky ako prekvapenie. Z toho nebude video, ale bude to opísané v knihe, keď sa to stane. 8. Tvoridlo sa bude ukazovať od 16.6 do 16.7. na výstave medzi čerstvými absolventami umeleckej školy, v Karlínskych Halách, Praha.