Tvorivý podnikateľ v Rotterdame

June 13, 2013

Pozrite si video/dokument Tvorivý podnikateľ v Rotterdame na Artyčok.tv

V Rotterdame sú veľké lode, zdvíhacie mosty, výškové budovy, plno priemyslu.
A Creative factory.
Unikátne nahromadenie kreatívnych ľudí do budovy, kde lode predtým sypali obilie.

Kreatívnym ľudom pomáhajú rozvíjať biznis, biznisovým ľudom pomáhajú rozvinúť kreativitu. Jeden umelec tam bol vyslaný, aby zistil ako sa tam tá kreativita správa. Ako to robia oni, ako to robí on. A ako by sa to dalo robiť, keby mu oni s tým pomohli.