Veto pre zastávku

Každý týždeň vymieňam vetu na zastávke.
Zatiaľ boli takéto: