Záchranca zateplenia

July 28, 2013

Vyjadri? vz?ah ku blokom, ma? nervy na polystyrén, postraši? hmyzom a vtáctvom, nájs? hrdinské riešenie, výmenníky kultúry ako obete, vpichovanie semienok do zateplenia, jedlá omietka.