Záchranca zateplenia

July 28, 2013

Vyjadriť vzťah ku blokom, mať nervy na polystyrén, postrašiť hmyzom a vtáctvom, nájsť hrdinské riešenie, výmenníky kultúry ako obete, vpichovanie semienok do zateplenia, jedlá omietka.